baner final

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Aktualnosti

Testiranje na droge

Novost u Poliklinici Bonifarm je analiza uzorka urina kose na prisustvo droga i psihotropnih tvari te njihovih metabolita.

Testiranje služi kako bi se otkrilo je li osoba uzimala neku drogu u određenom vremenskom razdoblju. Prisutnost određene droge u organizmu može se otkriti samo korištenjem odgovarajućeg testa, namijenjenog za tu drogu, zato je bitno upotrijebiti pravi test.

Praćenje koncentracije lijekova tijekom terapije

Praćenje koncetracije lijeka tijekom terapije (individualizacija terapije) je postupak određivanja koncentracije lijeka u krvi ispitanika na temelju koje se pristupa individualnom doziranju (doza, učestalost primjene, formulacija lijeka, način primjene).

Općenito, terapijsko praćenje koncentracije lijekova nužan je preduvjet za uspješno liječenje bolesnika.

Testovi intolerancije na hranu

Testiranje intolerancije na hranu moguće je provesti u našem laboratoriju.

U ponudi su 4 različita panela testiranja ovisno o broju i vrsti namirnica. U sklopu testiranja je uključena interpretacija nalaza od strane nutricionista.