baner final

Aktualnosti

Praćenje koncentracije lijekova tijekom terapije

Praćenje koncetracije lijeka tijekom terapije (individualizacija terapije) je postupak određivanja koncentracije lijeka u krvi ispitanika na temelju koje se pristupa individualnom doziranju (doza, učestalost primjene, formulacija lijeka, način primjene).

Općenito, terapijsko praćenje koncentracije lijekova nužan je preduvjet za uspješno liječenje bolesnika.

Testiranje na droge

Novost u Poliklinici Bonifarm je analiza uzorka urina na prisustvo droga i psihotropnih tvari te njihovih metabolita.

Testiranje služi kako bi se otkrilo je li osoba uzimala neku drogu u određenom vremenskom razdoblju. Prisutnost određene droge u organizmu može se otkriti samo korištenjem odgovarajućeg testa, namijenjenog za tu drogu, zato je bitno upotrijebiti pravi test.